På svenska In English
Sök:

Köpvillkor

 

 

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning
Alla beställningar sker via webshop, mail eller telefon.Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.
Personer under 18 år har inte rätt att köpa saker utan sina föräldrars tillstånd, var vänlig och be målsman göra ordern.
Vid inköp av vissa vapen är det en 21-års gräns.

För köp krävs alltid inskickad kopia av legitimation via mms, brev eller mail.

Ej uthämtat paket
Om kunden ej hämtat ut beställd leverans så kommer vi att debitera en hanteringskostnad på 199 kr samt de fraktkostnader som uppståt. Faktura skickas till kund med 15 dagars betalning, vid ej betald faktura lämnas ärendet till inkasso.

Priser
Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avser betalning mot postförskott (dvs betalning vid leverans), direktbetalning/förskott alternativt betalning i butik vid hämtning av beställning. Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.
Alla priser är i svenska kronor inkl moms (6% på böcker, 12% på kosttillskott, 25% på övriga varor).
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar p.g.a. omständigheter som vi ej råder över, t.ex. ändrad moms, stora förändringar i valutaläget eller på inköpspriserna.

Leveranstider
Alla av oss saluförda varor är på hemsidan markerade med leveransindikering. Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från order. Önskar kund därefter att beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta som en ny order.I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

Leveranser
Alla leveranser sker med av oss vald speditör, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. 

Leveranser - skrymmande
Alla skrymmande leveranser sker mot förskottsbetalning enligt prislista som presenteras i webshopen

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres (dvs beställningsvara). Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt och Bytesrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2014-06-01, rätt att ångra/byta ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt eller byte av vara enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätt/bytesrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vi återbetalar varans pris. Kunden svarar för returfrakten, och ursprunglig fraktkostnad för Nicopia Sport AB. 
Efter meddelande om utövande av ångerrätt så ska varan vara återsänd senast efter 14 dagar
Vara skall återsändas oanvänd samt i oskadad originalförpackning, använd ytterförpackning.
Returneras produkten utan orginal plastpåsar så tar vi en avgift för detta berorende på arbete/kostnad för oss. Returnerar man en skadad vara blir konsumenten skyldig att betala värdeminskningen.
Varor som vi beställt hem speciellt för dig, eller som vi tryckt och/eller broderat enligt beställning kan ej returneras.Reklamationer
Du kan reklamera en vara som är skadad eller felaktig vid leverans. Vara skall återsändas oanvänd samt i oskadad originalförpackning, använd ytterförpackning. Är det en transportskada så hänvisar vi till speditören för reklamation. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts vid leverans eller användning. Vi byter reklamerad vara och betalar tillbaka dina utlägg vid godkänd reklamation. 

Reklamationer - varor med tryck
Observera att tryck på stretchtyg inte alltid sitter kvar, därav gäller reklamationsrätten enbart plagget och inte trycket på t.ex vristskydd, rashguard och shorts.Thaishorts med glitter -och metallic applikationer tål inte maskintvätt. Det är väldigt omtåliga material och om de ska hålla sig fina länge så måste de handtvättas med milt tvättmedel. Reklamationsrätten gäller inte applikationer som tappat glitter eller metallic finish.

Garanti
Garantitiden skiljer sig beroende på varans art och tillverkare. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren. I andra fall hanteras garantiärenden av oss. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson och vi fått en rekommendation av Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) så tittar vi om den är rimlig innan nytt beslut tas. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.